Aktywnie ku zatrudnieniu

(w ramach 1.2.1 PO WER) – województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych ( w wieku 18-29  lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 1 sierpnia 2019r. do 31 lipca 2020r.

24 Osoby

(w ramach 1.2.1 PO WER) – województwo śląskie

Projekt dotyczy zwiększenia możliwości zatrudnieniowych 24 osób w wieku 18-29 lat z terenu województwa śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy poprzez  udział w programach aktywizacji zawodowej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2019r. do 31 marca 2020r.

Wsparcie szyte na miarę

(w ramach 1.2.1 PO WER) – województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób w wieku 18-29 lat z terenu woj. śląskiego w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 sierpnia 2019 r. do 31 października 2020 r.