Aktywnie ku zatrudnieniu

(w ramach 1.2.1 PO WER) – województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych ( w wieku 18-29  lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 1 sierpnia 2019r. do 31 października 2020r.

Logotypy Partnerów Projektu

Wsparcie szyte na miarę

(w ramach 1.2.1 PO WER) – województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób w wieku 18-29 lat z terenu woj. śląskiego w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 sierpnia 2019 r. do 31 października 2020 r.

Logotypy Partnerów Projektu

24 Osoby

(w ramach 1.2.1 PO WER) – województwo śląskie

Projekt dotyczy zwiększenia możliwości zatrudnieniowych 24 osób w wieku 18-29 lat z terenu województwa śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy poprzez  udział w programach aktywizacji zawodowej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2019r. do 31 marca 2020r.

Logotypy Partnerów Projektu

Specjalistyczne kursy dla zawodowych kierowców w województwie śląskim

(w ramach 11.3 RPO WS) - województwo śląskie

Projekt dotyczy nabycia przez pełnoletnich mieszkańców woj. śląskiego kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy: autobusu, samochodu ciężarowego z przyczepą lub samochodu ciężarowego oraz uzyskanie uprawnień ADR.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 maja 2018 r. do 31 października 2019 r

Zostań kierowcą zawodowym

( w ramach 11.3 RPO WS) - województwo śląskie

Projekt dotyczy nabycia przez pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach zawodowych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września 2018 r.

W ramach partnerstwa Centrum Szkoleniowo-Doradcze realizowało projekty:

CZTERY KROKI DO AKTYWNOŚCI (w ramach 7.1. RPO WP)  woj.  podkarpackie; więcej o projekcie:  http://4kroki.letowskiconsulting.pl

KWALIFIKACJE NA MIARĘ POTRZEB  ( w ramach 1.2.1 PO WER) woj. śląskie; więcej o projekcie: http://letowskiconsulting.pl/

NOWY START  (w ramach 7.1.3. RPO WSL) woj. śląskie; więcej o projekcie: http://letowskiconsulting.pl/nowystart/